Poniżej znajdziecie listę klubów, które trenują parabadmitonistów lub są chętne do ich przyjęcia w poszczególnych województwach.
Nie ma was?
Napiszcie do nas!

województwo dolnośląskie:
województwo lubelskie:

 
województwo kujawsko-pomorskie:

 
województwo lubuskie:

województwo łódzkie:

województwo małopolskie:

województwo mazowieckie:

województwo podkarpackie:
województwo podlaskie:
województwo pomorskie:
województwo śląskie:
województwo świętokrzyskie:

województwo warmińsko-mazurskie:
województwo wielkopolskie:
województwo zachodniopomorskie: