Cele Fundacji

Do głównych zadań statutowych fundacji należą:

 •   rozwój parabadmintona w Polsce;
 •   wspieranie treningów oraz wyjazdów szkoleniowych i turniejowych reprezentantów Polski w parabadmintonie;
 •   działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 •   ochrona i promocja zdrowia;
 •   promocja aktywnego trybu życia;
 •   wspieranie różnorodnych form aktywności, zwłaszcza osób niepełnosprawnych;
 •   działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 •   działania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
 •   działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
 •   promocja Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami;
 •   promocja wolontariatu na rzecz kultury fizycznej i sportu;
 •   wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespołów sportowych.